Pedagogiek

Jan Willem Herder

PEDAGOGIEK

Pedagogiek

 

De masteropleiding Pedagogiek leidt lerenden op voor een voortrekkersrol in het pedagogische en educatieve werkveld. De afgestudeerde is een "change agent", die vanuit de praktijk veranderingen en innovaties in de werksituatie initieert en begeleidt. Binnen de masteropleiding is er binnen de afstudeerrichting Leren & Innoveren een speciale variant voor HBO docenten, Educational Theory. Tijdens deze afstudeerrichting komen inhoudelijke, pedagogisch-didactische, onderwijskundige en veranderkundige ontwikkelingen aan bod die ingaan op individueel leren en organisatieleren. De lerende ontwikkelt zich als professional die onderbouwde innovaties kan ontwerpen, onderzoeken en implementeren op masterniveau. Daarnaast zijn de rollen van de professional gericht op kenniscreatie en kennisdeling.

 

De deeltijd masteropleiding duurt 2 jaar. Onderzoeks- en ontwikkelopdrachten uit de eigen beroepspraktijk vormen de rode draad voor mijn persoonlijke professionalisering. Naast colleges werk ik samen met collega's uit veelal dezelfde beroepspraktijk in een studieteam of COL, een Community Of Learners. Met 9 collega's wisselen we wekelijks (studie) leerervaringen uit, en vorderen we in onze professionaliseringstaken. Er zijn 3 hoofd- professionaliseringstaken; In P1 wordt de bestaande situatie binnen de eigen beroepsopleiding onderzocht. Dit levert in P2 een gewenste situatie op, waarvan de potentiele innovatie wordt verkend en ontworpen. In het implementatieverslag van P3 wordt beschreven hoe het ontwikkelde innovatieplan uit P2 daadwerkelijk ten uitvoer werd gebracht en geëvalueerd. Naast de 3 P-taken wordt een 7-tal ondersteunende, verdiepende en verbredende leereenheden aangeboden, onder andere op het gebied van pedagogiek, kenniscreatie, onderzoek, onderwijskunde en veranderkunde.

 

In dit deel van mijn portfolio beschrijf ik de verschillende leereenheden die tijdens de opleiding aan bod zijn gekomen. Per leereenheid wordt de opdracht en mijn ontwikkeling hierin beschreven en zijn de bijbehorende, door mij ontwikkelde documenten en videoverslagen bijgevoegd.

Grondslagen van Pedagogiek

 

Leren & Ontwikkelen

 

Organisaties in Ontwikkeling

 

 

Professionaliseringstaak 1

Professionaliseringstaak 2

 

Professionaliseringstaak

3

 

Keuzeruimte

Ontwikkelen & Uitvoeren

 

Methoden van Onderzoek

 

Veranderkunde

 

 

Kenniscreatie & Kennisdeling

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved