Rollen

Jan Willem Herder

ROLLEN

Linking Pin

 

In de ontwikkelingstaken van P1 tot en met P3 word ik gaandeweg het proces geconfronteerd met 3 basisrollen of motieven die een ontwerpgericht onderzoek kunnen bevatten. In P1 ben ik de onderzoeker, die de bestaande situatie in kaart brengt, en deze op een wetenschappelijk onderlegde methode analyseer middels een enquête. In P2 laat ik middels meerdere bruikbare ontwerpen in Outdoor situatie zien wat ik als ontwerper kan betekenen voor het profiel en de verschillende curricula van het instituut in het algemeen. In P3 ben ik de veranderaar, die door middel van het vooronderzoek en het bruikbare ontwerp een duurzame verandering in het curriculum teweeg breng. In mijn optiek is een flexibele attitude ten aanzien van het aannemen van de verschillende rollen in het ontwerp gericht onderzoek van wezenlijk belang voor het welslagen van een onderzoek. De 3 rollen spelen allen een belangrijke rol in het gehele verandertraject.

De rol van ontwerper ligt het meest bij mijn persoonlijke aard. Ik word sterk gemotiveerd als ik door middel van een vooronderzoek een gedegen, bruikbaar en inspirerend ontwerp kan creëren, dat eveneens een duurzaam karakter heeft en een verandering ten goede van het curriculum te wege kan brengen. Vanuit de achtergrond van het sport- praktijkonderwijs ligt het bruikbare ontwerp centraal in mijn handelen als innovator.

In het veranderingstraject vervul ik als innovator bovendien een rol als bruggenbouwer. Vanuit de profilering Outdoor leg ik op verschillende niveaus verbanden tussen de vaak naast elkaar bestaande en bewegende contexten;

 

  • brug tussen werkveld en onderwijs; als zelfstandig ondernemer in de branche weet ik wat belangrijk is in het onderwijs om het werkveld te kunnen voorzien van de juiste professionals.
  • brug tussen schools; bijvoorbeeld in het Kilimanjaroproject, waarbij de outdoorexpertise het cement was in het construct om de verschillende deelnemers van de verschillende schools bij elkaar te krijgen.
  • brug tussen opleidingen SGM en ALO
  • brug tussen de verschillende contexten binnen de opleidingen ALO en SGM
  • brug voor de outdoor student, die ik introduceer in de outdoor wereld.
  • (algemeen beschouwelijk) brug voor de student, die de transitie ondergaat van familie-context naar wijde, volwassen wereld.

 

Door de beschreven brugfunctie heb ik veel contact met de verschillende opleidingen, en de contexten binnen deze opleidingen. Ik voer overleg in verschillende groepen en breng deze met elkaar in verband. In dit “Linking pin” -principe maak ik deel uit van verschillende werkgroepen en ben ik de verbindende schakel tussen management en docententeams, teams onderling en het werkveld.

 

 

Rollen

 

In het implementatie traject van de innovatieve outdoor leereenheid in de outdoor week in de Belgische Ardennen vervul ik verschillende rollen. Naast mede organisator en project lid van de outdoor week ben ik coördinator van het implementatie traject, bewaker van het proces ter innovatie en tegelijkertijd onderzoeker naar de uitkomsten en opbrengsten van het verandertraject. In het voortraject ben ik eveneens opleider voor een deel van het leerplan, en coach ik studenten en collega’s in het ontwikkelen en uitvoeren van hun taken en rol als instructeur of procesbegeleider in outdoor setting. Het vervullen van deze multifunctionele rol gaat mij doorgaans goed af. Ik heb inzicht en overzicht op de verschillende organisatie processen, leer activiteiten en logistieke details in het innovatieplan.

 

In de afgelopen 15 jaar aan het instituut ben ik een bedreven coördinator gebleken. Ik heb sterke kwaliteiten op het gebied van plannen, organiseren, begeleiden en faciliteren van lessen, leermodules en complexe projecten in outdoor situatie. Ik heb oog voor detail, logistiek, de inzet en het welbevinden van collega’s en overige participanten in de uiteenlopende leereenheden. Ten tijde van de deeltijdopleiding Outdoormanagement had ik onder andere de taak als coördinator van de opleiding om te faciliteren in het plaatsvinden en comfortabel draaien van het gehele leerplan. In het huidige innovatietraject vinden veel processen en activiteiten plaats, door verscheidene stakeholders en participanten. Om de continuïteit in het traject te borgen betrek ik me actief op de initiële planning van de verschillende lessen, presentaties en activiteiten die geprogrammeerd staan in het ontwerp. Dit begint met de platte roostering. Met planners Jacquelien, eveneens bureaumedewerker voor Outdoormanagement en participant in de Kilimanjaro expeditie en Sanneke heb ik een erg goede band. De planners zijn de onzichtbare pijlers in het bouwwerk van het curriculum. We hebben ook informeel een prettig contact en dit helpt om in flexibel overleg tot in detail op de juiste dagen en momenten de juiste locaties en mogelijkheden te programmeren. Als de officiële planning is geconcretiseerd communiceer ik met de betreffende klassen en groepen via Blackboard door aankondigingen te plaatsen ten aanzien van de lessen, activiteiten en presentaties. Samen met eventuele opmerkingen via de verschillende groeps-facebook pagina’s betrekt dit de studenten op het leerproces en gaat het gehele lesrooster meer leven. Deze strategie borgt voor een deel de actieve participatie van de betrokken studenten en docenten, ook belangrijk voor het welslagen van het innovatie traject.

 

De coördinerende rol uit de Outdoormanagement opleiding heb ik meegenomen naar het instituut voor sportstudies, waarin ik me richt op de taak om het outdoor onderwijs te integreren in de bestaande curricula van de ALO- en de SGM opleiding. Als expert en ambassadeur op het gebied van outdoor, outdoor onderwijs en opleiden in een outdoor omgeving stel ik mij ten doel om studenten van het instituut via een outdoor inbedding te laten groeien tot gepassioneerde professionals. Outdoor educatie biedt een unieke mogelijkheid om intense leer ervaringen op te doen die de student helpen om te excelleren. Het enthousiasme voor outdoor zit bij mij diep geworteld. Als persoon heb ik een sterke behoefte om te kunnen leven in een ongerepte natuurlijke omgeving. Het verblijven in een natuurlijke omgeving geeft me een intens goed gevoel, dat ik soms dwangmatig moet opzoeken. Avonturier en bergbeklimmer Mo Antoine benoemde dit “feeding the rat”, het voeden en levend houden van je ziel met de essentiële existentiële componenten van leven. Ik heb een sterke drive en behoefte om mijn omgeving, waaronder studenten maar ook collega’s, te laten delen in de ervaringen van het leven en leren in een krachtige outdoor setting. Ik hoop een inspirator te kunnen zijn voor mijn omgeving, en een ieder te kunnen enthousiasmeren om buiten te ervaren, genieten en leren.

 

In de huidige opleidingen van het instituut voor sportstudies vervult de outdoor week in het propedeuse jaar een sleutelrol in het ervaren en leren in outdoor setting. Het bijzondere outdoor project bereikt een grote hoeveelheid studenten en biedt de uitgelezen mogelijkheid om een brede groep studenten een unieke leerervaring mee te geven. Propedeuse studenten, studenten van beide curricula uit 2e, 3e, 4e studiefase en externe minorstudenten ervaren, leren van en met elkaar, en werken samen in één integraal leer project. Voor het outdoor leertraject in de opleidingen is dit één van de pareltjes in de gehele opleiding.

 

Als kritische innovator ontwikkel ik een versterkte en verdiepte leerinhoud voor de propedeuse studenten in de outdoor week. Ik breng meer verband in het leerproces door een breed outdoor programma. Door een complexe leertaak voor outdoor studenten te ontwikkelen binnen het programma worden meer studentengroepen bereikt en ontstaat een intensieve en just-in-time integrale beroepstaak voor 2e, 3e en 4e jaars studenten, gericht op hun actuele cognitieve (leer) vermogens. Door te sleutelen aan het bestaande concept van de Ardennen belevingsweek en de componenten hiervan onder de loep te houden ontstaat voor verschillende doelgroepen binnen het instituut een betekenisvol leer project met een diepgaande impact.

Als praktijk gericht onderzoeker monitor ik het implementatie proces in zijn geheel en evalueer de leeruitkomsten onder andere door de lerenden te bevragen op hun ervaringen. Ook aan tafel in de verblijfsruimte houdt ik de oren open en luister naar de commentaren van studenten en collega’s. De perceptie van collega’s en andere deelgenoten in het project kleuren mede het plaatje van dit project, zowel naar binnen als ook naar buiten. De indrukken, ervaringen en opvattingen van de verschillende doelgroepen ten aanzien van de outdoor week zijn een belangrijke input voor de continuatie en verdere innovatie van de betreffende leereenheden.

 

Als coach, begeleider en adviseur kan ik SLB docenten en outdoor studenten helpen in het ontwikkelen en uitvoeren van hun individuele taken. Nieuwe SLB docenten, die voor het eerst mee zijn “op kamp” kan ik hernieuwd informeren over hun taken en rol als klassenbegeleider/coach/(collega) procesbegeleider. De collega’s zijn geholpen met de aandacht en informatie vanuit de organisatie, raken meer vertrouwd met hun positie in de groep en kunnen gedurende de week een constructieve bijdrage leveren in het leerproces van hun studenten. Outdoor studenten weten me op alle denkbare momenten te vinden voor organisatorische vragen, maar ook voor inhoudelijk en persoonlijk advies. Ik stel me op als een strikt maar vooral oprecht persoon, van wie alle studenten zich beschermd weten in zowel leer-, sociale als ook privé situaties. Op het instituut moet ik daardoor, uit gebrek aan tijd, nog wel eens de achteringang en het trappenhuis gebruiken om niet te veel studenten te ontmoeten, altijd genegen tot een praatje of informeel studieadvies… Ook in België is dat niet anders. Deze coach rol past me, vind ik prettig en helpt veelal de student, ook al kost het in mijn eigen organisatie nog wel eens een efficiëntie in handelen.

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved