Organisaties in Ontwikkeling

Jan Willem Herder

Organisaties in Ontwikkeling

COP versus COL

 

"In dit vak maakt de student kennis met het gedrag van mensen binnen organisaties die ten grondslag ligt aan de Ontwikkeling van Organisaties (organisaties ontwikkelen niet maar de mensen in organisaties wel). Daarbij wordt van de student verwacht kritisch te reflecteren op organisatie- en beleidsontwikkelingen en hoe dat het gedrag van mensen op individueel, groeps en organisatie niveau beïnvloed. Vanuit verschillende invalshoeken en theoretische gezichtspunten vanuit de organisatiekunde zal de structuur en cultuur van de instelling en de daarin aanwezige dynamiek worden geanalyseerd."

 

Dit draagt bij tot een formuleren van reëel haalbaar beleidsopties met het oog op het streven naar het realiseren van de meest passende pedagogische (didactische) interventies voor het komen tot duurzame organisatieontwikkeling.

 

De opdracht voor organisaties in Ontwikkeling heb ik samen met mijn COL aangepakt en uitgewerkt. Middels een grote verzameling foto's en afbeeldingen koos iedere deelnemer in de groep een drietal afbeeldingen die als metafoor symbool stonden voor

 

  • De organisatie als een systeem
  • De groepen binnen de organisatie
  • De individu in de organisatie

 

Na ieders keuze hebben we als COL deelnemers elkaar geïnterviewd en bevraagd op de gemaakte keuzes, waarna we als groep in discussie zijn gegaan over de organisatie als geheel, de groepen binnen de organisatie en welke rol de individu hierin vervult. Het geheel werd op video geregistreerd en gemonteerd tot een verslag. Het videoverslag werd door de gehele groep gepresenteerd aan een forum van docenten.

Groei

 

Wat kan een COL soms redding bieden in persoonlijk zware tijden...

Van januari tot september 2013 was ik mede projectlid van de expeditie naar de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, met 25 collega's van de Hanzehogeschool. Een juweel van een kans om als outdoor expert en collega binnen de Hanzehogeschool te kunnen werken aan een uitdagend en prachtig goede doelen project, dat ik met handen en voeten heb aangepakt. Na een intensieve voorbereiding volgde een inspannende begeleiding van de expeditie ter plekke, in de rol van Chef de Mission, "tailguide" en bovenal coach voor mijn collega's. Bij terugkomst bleek dat de inspanningen mij niet in de koude kleren waren gaan zitten. Mentaal was ik op, de benodigde depletie na het inspannende project kon niet plaatsvinden door een vliegende start in het nieuwe studiejaar, naast mijn eigen studie. Een bijna burn-out was het gevolg, waarin ik een volledige blokkade ervaarde in mijn eigen master-ontwikkeling. Gelukkig werd ik door mijn mede COL leden opgevangen en aan de spaarzame haren meegesleurd in het gezamenlijke project voor de opdracht Organisaties in Ontwikkeling. Door me zelf over te geven aan de situatie en open te staan voor de voor mij uitzonderlijke manier van groepswerken en intensieve co-productie groeide ik in het proces en leerde ik om op een hele prettige, integere, open wijze samen met collega's te werken aan het ontwikkelen van eigen kennis en kunde. De COL sleepte me door mijn studie-black-out en revitaliseerde mijn gemoed volledig, waardoor ik vol energie de draad weer kon oppakken. Collega's, dank!

 

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved