Ontwikkelen & Uitvoeren

Jan Willem Herder

Keuzemodule Ontwikkelen & Uitvoeren

Outdoor Winter Awareness

 

In de keuzemodule “Ontwikkelen en Uitvoeren” wordt een nieuw onderwijsprodukt gevraagd, dat persoonlijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het curriculum-ontwerpmodel van van den Akker (2009) wordt hierbij als leidraad voor het ontwerp van de nieuwe lesmodule genomen.

 

In het najaar van 2013 werd mij gevraagd invulling te geven aan een deel van het project “Winterschool”, door de opleiding Sport, Gezondheid en Management. “Winterschool” is de naam voor een wintersportweek op locatie in Oostenrijk. In de winterschool vindt een aantal verschillende activiteiten plaats; verdeeld over de dag vinden er verschillende workshops plaats, op de pistes van het skigebied Axamer Lizum nabij Innsbruck, Oostenrijk. Tijdens deze workshops worden zowel sportpraktijk gerichte aspecten aangehaald als ook meer theoretische onderwerpen op het gebied van sport- en gezondheidsmanagement. Als expert op het gebied van Outdoor en Educatie is mij gevraagd een aantal workshops te verzorgen binnen dit diverse aanbod.

 

Tezamen met een videoverslag van de uitvoering, en feedback door studenten en een collega, beschrijft dit verslag hoe de Outdoor lesmodule voor de Winterschool werd beoogd (geschreven), uitgevoerd (in actie) en bereikt (ervaren).

 

Het videoverslag bestaat uit 2 gedeelten; een registratie van de workshops met reflectie door studenten, en het peerfeedback interview, gevoerd met collega Jim Lo-A-Njoe op 13 februari 2014.

document: Outdoor Winter Awareness

Groei

 

De mogelijkheid om mijn passie voor Outdoor te delen met een nieuwe groep studenten die deelneemt aan de Winterschool laat ik mij natuurlijk niet ontgaan. Bovendien een pracht combinatie van een studieopdracht en praktijkonderwijs aan studenten van mijn eigen instituut, in een nieuwe en uitdagende setting. Ik word warm van het verblijven in de vrije natuur en het enthousiasmeren van mensen om mij heen voor outdoor.

 

Ik heb een ruime ervaring in het ontwerpen van curricula, lesmodules, cursussen en andere educatieve opleidingsvormen. Ik kan de structuur en complexiteit van een geheel leerplan goed overzien en heb oog voor detail. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om een lesmodule van A tot Z te ontwerpen en verzorgen en word warm van een nieuwe gelegenheid om dit ontwerp-proces wederom aan te gaan.

 

Terugkijkend op de keuzemodule en de opdracht van “ontwikkelen en uitvoeren” herken ik desondanks een stukje onbewuste bekwaamheid in mijn handelen als ontwerper. Ik gebruik alle elementen uit het spinnenweb bij al mijn voorgaande ontwerpen veelal bewust, maar heb het niet eerder in een zo gestructureerde samenhang kunnen ervaren. Het is prettig om te zien dat ik, hoewel minder gestructureerd en systematisch, toch meestal de juiste weg bewandel in mijn strategisch ontwerp. De omvang en complexiteit van de workshops wringt gevoelsmatig soms met het totale concept van het spinnenweb ontwerpmodel; of zijn enkele draden nu eenmaal minder strak gespannen, waar andere draden in het actuele ontwerp mee relevant zijn en aandacht vragen? De structuur en systematische opzet van het spinnenweb voorkomen een gemis in aandacht voor één van de deelgebieden. Ook in ervaringsleer in outdoor is het belangrijk om vooraf een nauwgezet ontwerp te creëren met aandacht voor de details. Juist deze minutieuze aandacht zorgt voor de juiste toon en het effect van die ervaring.

 

Meer dan voorheen word ik gestimuleerd om een lesmodule in de ontwikkelingsfase zo helder mogelijk uit te kristalliseren. Het spinnenweb-ontwerpmodel zal me daar in de toekomst zeker opnieuw bij ondersteunen. Ik heb de opdracht in de keuzemodule “ontwikkelen en uitvoeren” en het werken met het leerplan ontwerp model als erg prettig ervaren. Het geeft me energie om een nieuwe lesmodule aan te pakken, en door de stuwing vanuit de opdracht werd ik extra gedreven om de outdoor workshops in de winterschool vorm te geven. De combinatie van studie en bestaande werkzaamheden werd in de opdracht optimaal verweven. Dat maakt het hele concept van de opdracht en uitwerking nog tastbaarder, en motiveert enorm om er een mooi product van te maken. Voor mij persoonlijk zelfs, en hopelijk voor de studenten ook, een feestje…

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved