Veranderkunde

Jan Willem Herder

Veranderkunde

Natuurlijke Veranderingen

 

Het Instituut voor Sportstudies is alweer in de prijzen gevallen. De beide opleidingen ALO en SGM hebben de eerste plaats behaald als beste opleiding binnen hun vakgebied, volgens de NVAO. Studenttevredenheid is groot, en op scorelijsten als de HBOgids en studiewijzer Elsevier staat de ALO op respectievelijk de 3e en 2e plek. Het sportinstituut biedt een dynamische omgeving, waar ik zelf al jaren met plezier deel van uitmaak.

 

De ALO huisvest sinds 20 jaar ook een specialisatie op het gebied van outdoor. In Nederland zijn we hiermee toonaangevend als opleider tot outdoor specialisten, docenten en trainers. Outdoor biedt een krachtige leeromgeving voor kinderen, jongeren en volwassenen, als ook voor onze docenten in spé aan het instituut.

 

Met een vernieuwd curriculum in aanbouw is het zinnig het concept outdoor opnieuw te bezien en dieper in te betten in de bestaande structuur. Outdoor biedt immers een breed en context overstijgend scala aan leer-kansen die roepen om verdere implementatie binnen de curricula aan het instituut.

 

In dit document wordt op het eigen onderzoeksproject gereflecteerd en het onderzoekproject wordt vanuit verschillene veranderkundige perspectieven geanalyseerd. Project matig werken, het Multilevel Design Model, systeemtheorie en organisatiecultuur komen hierin onder andere aan de orde.

 

 

 

“If you do not change direction, you may end up where you are heading”

 

-Lao Tzu

document: Natuurlijke Veranderingen

Groei

 

De rol van ontwerper ligt het meest bij mijn persoonlijke aard. Ik word sterk gemotiveerd als ik door middel van een vooronderzoek een gedegen, bruikbaar en inspirerend ontwerp kan creëren, dat eveneens een duurzaam karakter heeft en een verandering ten goede van het curriculum te wege kan brengen. Vanuit de achtergrond van het sport- praktijkonderwijs ligt het bruikbare ontwerp centraal in mijn handelen als innovator.

 

In het veranderingstraject vervul ik als innovator bovendien een rol als bruggenbouwer. Vanuit de profilering Outdoor leg ik op verschillende niveaus verbanden tussen de vaak naast elkaar bestaande en bewegende contexten binnen het instituut.

 

Door de beschreven brugfunctie heb ik veel contact met de verschillende opleidingen, en de contexten binnen deze opleidingen. Ik voer overleg in verschillende groepen en breng deze met elkaar in verband. In dit “Linking pin” -principe maak ik deel uit van verschillende werkgroepen en ben ik de verbindende schakel tussen management en docententeams, teams onderling en het werkveld.

 

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved