Professionaliseringstaak 2

Jan Willem Herder

Professionaliseringstaak 2

Leren? Natuurlijk!

 

Outdoor educatie is primair een benadering waarin onderwijzen en leren door (een mix van) natuur-activiteiten en ervaringen centraal staat. De gemeenschappelijke noemer bestaat uit de focus op positieve leeruitkomsten in persoonlijke en sociale setting. (The English Outdoor Council, 2005).

 

De Outdoor omgeving heeft een groot potentieel voor leren. Outdoor leer ervaringen worden vaak een leven lang herinnerd. Het integreren van leren en outdoor ervaringen, zowel in semi-natuurlijke omgeving van bijvoorbeeld het stadspark (“greenspaces”), milde outdoor setting als Lauwersmeergebied en Veluwe als ook met name in de authentieke natuur van Ardennen, Pyreneeën of alpen, leveren relevantie en diepte aan het curriculum op een manier die indoor veel moeilijker te bereiken is. Leren in outdoor setting kan plezierig, creatief, uitdagend en avontuurlijk zijn, en helpt lerenden door ervaringen op een krachtige wijze om te groeien als een zelfbewust, zelfverzekerd en verantwoordelijk individu met een waardering voor de natuurlijke en sociale omgeving (Learning and Teaching Scotland, 2010).

 

In het exploratieve onderzoek ligt de focus op de kracht van outdoor onderwijs en de integratie met het huidige curriculum binnen het instituut voor Sportstudies Groningen. Outdoor educatie voegt een krachtige dimensie toe aan het (sportgerichte) onderwijs binnen het instituut, en verenigt de opleidingen ALO en SGM op inhoudelijk vlak. Het profiel Outdoor&Adventure stelt een voorbeeld van een optimale leeromgeving voor de lerende student op het Instituut voor Sportstudies.

 

Succesfactoren in outdoor educatie zijn veelzijdig en talrijk. Onderzoeken tonen aan dat outdoor educatie geconcentreerde leeruitkomsten biedt en een tastbare transfer opleveren naar verder leren en ontwikkelen in de meer eigen omgeving van de lerende. Outdoor activiteiten bieden een verbreding en verdieping in het bewegingsonderwijs, de samenleving in het algemeen en stimuleren daarmee een actief en gezond leefpatroon. In de directe en indirecte omgeving van het opleidingsinstituut liggen kansen tot constructieve samenwerking met sportinstituten en –bonden, als ook vergroting van het onderwijs netwerk ten behoeven van de student.

 

Na het inventariseren en analyseren van "track records", good practises op het gebied van outdoor en educatie, wordt een aantal algemeen geldende leerwinsten geformuleerd, die het integreren van outdoor onderwijs in de reguliere curricula van het Instituut voor Sportstudies rechtvaardigt. In een optimale, gewenste situatie wordt outdoor educatie integraal en op verschillende niveaus ingeweven in de bestaande curricula van het Instituut voor Sportstudies.

 

 

 

* The English Outdoor Council (2005). High Quality Outdoor Education.

 

* Learning and Teaching Scotland (2010). Curriculum for Excellence through Outdoor Learning.

 

 

 

 

 

 

document: Leren? Natuurlijk!

Groei

 

In de ontwikkelingstaken van P2 word ik gaandeweg het proces geconfronteerd met 3 basisrollen of motieven die een ontwerpgericht onderzoek kunnen bevatten. Voor de externe analyse ben ik de onderzoeker, die de bestaande externe situatie in kaart brengt middels het bestuderen van bestaande documenten en literatuur ten aanzien van het onderwijs in Nederland, en evidence based onderzoeken uit het buitenland. Daarna laat ik middels meerdere bruikbare ontwerpen in Outdoor situatie zien wat ik als ontwerper kan betekenen voor het profiel en de verschillende curricula van het instituut in het algemeen. Met het innovatieplan in actie ben ik uiteindelijk de veranderaar, die door middel van het bruikbare ontwerp een duurzame verandering in het curriculum teweeg breng. In mijn optiek is een flexibele attitude ten aanzien van het aannemen van de verschillende rollen in het ontwerp gericht onderzoek van wezenlijk belang voor het welslagen van een onderzoek. De 3 rollen spelen allen een belangrijke rol in het gehele verandertraject.

 

 

 

 

“There is pleasure in the pathless woods; There is rapture on the lonely shore; There is society, where none intrudes, by the deep sea and music in its roar: I love not man the less, but Nature more.”

 

-Lord Byron

 

.

 

 

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved