Methoden van Onderzoek

Jan Willem Herder

Methoden van Onderzoek

Pabo en Facebook

 

In de module “Methoden van Onderzoek” wordt een inleiding gegeven in methoden en technieken van onderzoek, met een nadruk op praktijkonderzoek. Een aantal thema’s komt daarbij aan de orde. Naast toepassen van onderzoeksmethoden komt ook het lezen van onderzoeks artikelen aan de orde. Studenten worden geacht de behandelde thema’s op basis van de colleges en de basisboeken te kunnen identificeren en duiden in onderzoeks artikelen.

 

Seksespecifieke studentfactoren op de Pabo

Geerdink, Bergen & Dekkers (2004)

 

Facebook and academic performance.

Computers in human behavior

Kirschner & Karpinski (2010)

 

Beide artikelen behandelen een aspect van onderwijs waarin ik interesse heb, en waarmee ik in mijn eigen werksituatie veel te maken heb. Het gedrag van studenten, het contact dat jij als docent hebt met deze studenten, en hoe je in communicatie en interactie met deze studenten kan zorgen voor een correct leer-klimaat zijn voor mij belangrijke factoren in mijn eigen gedrag als docent. In mijn eigen begeleidings-stijl en gedrag sta ik, voor mijn eigen gevoel althans, vaak dicht bij de student. Ik probeer mezelf te identificeren met de huidige student, probeer me in te leven in het leven van de tegenwoordige student om zo op een best passende manier aan te sluiten bij de leer methode van de student zelf. Zonder daarbij professionele kaders als docent uit het oog te verliezen, is het belangrijk om te weten wat er speelt bij je studenten. Kennis en inzicht van de belevingswereld van de student zijn in mijn ogen essentieel om goed te kunnen “koppelen” met de student, waardoor het leer-klimaat wordt geoptimaliseerd.

 

 

document: Pabo en Facebook

Groei

 

De opdracht heeft me geholpen om onderzoeks-artikelen grondig te lezen, te interpreteren en kunnen evalueren. Het analyseren van de artikelen en verwerken tot een leesbaar verslag was daarin voor mij een zinvolle excersitie.

 

Het artikel van Kirschner en Karpinski ten aanzien van Facebook gebruik en studieprestatie heeft me veel energie gekost. Ik vond het artikel lastig om door te komen, ondanks mijn inmiddels getrainde oog om de veelvuldige APA’s te negeren. De manier van schrijven kon mijn aandacht niet goed vasthouden. Het feit dat het artikel in het Engels is geschreven heeft daar niets mee te maken. Ik kon niet goed tot de kern komen van het artikel, of deze goed op papier zetten zoals ik wilde. Ik heb ergens tijdens het analyseren van dit artikel getwijfeld om het links te laten liggen en een ander artikel te kiezen, maar heb toch besloten om het door te zetten. Ik ben uiteindelijk tevreden dat ik dat gedaan heb, alleen al om mezelf er toe te zetten om de uitdaging aan te gaan en door te bijten. Inhoudelijk heeft het artikel me ook minder gebracht dan dat ik van tevoren had ingeschat. Het resultaat van het onderzoek blijft wat in het midden, en voegt weinig toe aan mijn al bestaande inzicht in deze.

 

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved