Kenniscreatie

Jan Willem Herder

Kenniscreatie

Outdoor Slim

 

“Outdoor Education” en “Adventure based Education” zijn tegenwoordig 2 van de veel gebruikte benamingen die worden gegeven aan “out-of-doors” educatie en de daaraan gekoppelde onderwijs setting. De natuurlijke omgeving biedt een uitgelezen mogelijkheid aan onderwijs en opleidingen, op het gebied van natuurbeleving, recreatie, sport maar ook binnen gebieden als bijvoorbeeld lifestyle, persoonlijke ontwikkeling, management gerelateerde onderwerpen en veranderkundige thema’s. Het onderwijs vindt veelal plaats in een natuurlijke, uitdagende en inspirerende omgeving, ontdaan van overmatige afleiding zoals de dagelijkse drukte met bijbehorende werkstress en sociale setting.

 

In de volgende beschouwing houden nemen we het outdoor curriculum op het Instituut voor Sportstudies te Groningen onder de loep, met als doel om de succesfactoren van outdoor te delen met de rest van de opleiding.

 

Hoe slim is Outdoor ingericht? Welke succesfactoren zijn bepalend voor een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, rendabel en effectief outdoor curriculum?

 

Aan de hand van Lean-, Theory of Constraints- en Jugaad filosofieën plaats ik outdoor onderwijs in het meta- competentiemodel, om een breed inzicht te verschaffen in de methodische waarde ervan.

document: Outdoor Slim

Groei

 

In de Lean management filosofie staat het maximaliseren van toegevoegde waarde en continu verbeteren centraal. Dit vanuit de overtuiging dat veel tijd verloren gaat aan activiteiten die feitelijk geen waarde toevoegen vanuit een leerling-perspectief en continu verbeteren veelal onvoldoende ingebed is in de bestaande cultuur.

 

Op een andere wijze bekeken, is creativiteit in het ontwerp proces en de uitvoering ervan essentieel voor een uitdagend curriculum. Een volledig plat gepland ontwerp heeft de dreiging om als statisch gedrocht geen inspirerende prikkel meer te kunnen bieden aan de studenten. Probleemoplossend vermogen, zoals bevorderd in outdoor situaties in de vrije natuur, stimuleren de student om te excelleren.

 

In Lean en Jugaad filosofieen vind ik aansluiting in mijn werken als outdoor professional. Het verfrist mijn denken en verbreedt mijn perspectief op het ontwerpen van leren. Slimme oplossingen, effectieve verbindingen en soms ad hoc improvisatie maken het leren tot een levend en creatief proces.

 

 

““Als je werkt via een planning ben je dood; in de fase van uitvoering is toch alles weer anders. Kill the system!"

 

Navi Radjoe

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved