competenties

Jan Willem Herder

#7 Competent in Onderzoek

#3 Methodisch / Didactisch Competent

COMPETENTIES

De Competentiebibliotheek

 

De masteropleiding Pedagogiek heeft een aantal beroepsrollen gedefinieerd en daarbij het bijbehorende gedrag in competenties beschreven. Het onderwijs in deze masteropleiding ondersteunt de ontwikkeling van de competenties en geeft daarbij aan welke leeruitkomsten hiervoor gerealiseerd dienen te worden. Die ontwikkeling wordt bijgehouden en beoordeeld aan de hand van dit portfolio.

 

In de "competentiebibliotheek" staan alle master waardige competenties beschreven voor de opleiding Pedagogiek. De onderstaande 8 beschreven competenties maken deel uit van mijn persoonlijke bibliotheek op het gebied van Pedagogiek.

 

#1 Sociaal Communicatief Competent

#2 Pedagogisch Competent

#4 Strategisch-Organisatorisch Competent

#8 Reflectief Competent

#6 Omgevings Competent

#5 Competent in Samenwerking

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved