Leren & Ontwikkelen

Jan Willem Herder

Leren & Ontwikkelen

Outdoor Educatie;

workshop voor de Winterschool

 

Leren en leren leren is al decennia lang het onderwerp van internationale aandacht. Vanuit oneindig veel invalshoeken, filosofieën, stromingen en minstens evenzoveel individuen, die apart of binnen deze contexten een eigen optiek hebben op leren, worden verscheidene theorieën, modellen en paradigma’s gepresenteerd aan de grootste verscheidenheid van dit alles; de individueel lerende mens. In het model van Knud Illeris (2007) wordt getracht om de zeer brede scope van condities en elementen te omvatten die een rol spelen in menselijke leerprocessen. Alle leren vindt plaats in het omvattende raamwerk, waarin een interactie- en een acquisitieproces de 3 dimensies van inhoud, drijfveer en omgeving met elkaar verbinden.

 

Het uiteindelijke leerplanontwerp bestaat naar een model van van den Akker, uit 10 componenten en is weergegeven in het “Curriculair Spinnenweb”. De componenten, met daarin de visie als centraal middelpunt, vormen gezamenlijk het fundament voor een constructief ontwerp. De metafoor van het spinnenweb symboliseert hierin het kwetsbare verband tussen de componenten; elk component is van wezenlijk belang voor de constructie van het ontwerp, teveel belasting op één van de ontwerp-draden kan schade aan de overige draden opleveren. Alleen in samenhang is het web effectief en vang je het beoogde, uitgevoerde en bereikte doel.

 

In deze opdracht worden Leren en Ontwikkelen in een outdoor setting met elkaar gecombineerd. Een wintersport praktijk leer-week van 3e jaars HBO studenten van het instituut voor Sportstudies is als onderwerp genomen om te illustreren welke educatieve waarden outdoor educatie heeft in een sport onderwijs gericht curriculum. Het document beschrijft het onderwijs en de plaatsing van het outdoor leren zoals aangeboden op het Instituut voor Sportstudies Groningen in het model van Knud Illeris (2007).

 

Vervolgens wordt beschreven hoe het onderwijs voor de voornoemde praktijkweek werd ontwikkeld. Het curriculum-ontwerpmodel van van den Akker(2009) wordt hierbij als leidraad voor het ontwerp van de nieuwe lesmodule genomen.

 

 

 

 

* Illeris, K. (2007). How we Learn; Learning And Non-Learning In School And Beyond. London/New York: Routledge.

 

* van den Akker, J. (2003). Curriculum Perspectives; an introduction. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

 

 

 

document: Outdoor Educatie; workshop voor de Winterschool

Groei

 

Ik heb een ruime ervaring in het ontwerpen van curricula, lesmodules, cursussen en andere educatieve opleidingsvormen. Ik kan de structuur en complexiteit van een geheel leerplan goed overzien en heb oog voor detail. Ik ben intrinsiek gemotiveerd om een lesmodule van A tot Z te ontwerpen en verzorgen en word warm van een nieuwe gelegenheid om dit ontwerp-proces wederom aan te gaan. Knud Illeris geeft met zijn allesomvattende model een “bird’s eye view” op de gefragmenteerde wereld van leer theorieën, filosofieën, en paradigma’s. Door het model zie ik samenhang en verband in de verschillende theorieën en filosofieën naast elkaar. Het model biedt me inzicht in een overkoepelend basisontwerp voor leren, dat vanuit 3 dimensies de essenties van leren omvat. Ik kan, vanuit de filosofie van Illeris, mijn eigen visie op leren en onderwijs samenstellen vanuit 3 basis dimensies. Het ontwikkelen van een leermodule aan de hand van (een combinatie van) modellen biedt veel houvast voor een constructief en congruent ontwerp. Meer dan voorheen word ik gestimuleerd om een lesmodule in de ontwikkelingsfase zo helder mogelijk uit te kristalliseren. Het spinnenweb-ontwerpmodel zal me daar in de toekomst zeker opnieuw bij ondersteunen. Ook in ervaringsleer in outdoor is het belangrijk om vooraf een nauwgezet ontwerp te creëren met aandacht voor de details. Juist deze minutieuze aandacht zorgt voor de juiste toon en het effect van die ervaring. Het geeft me energie om een nieuwe lesmodule aan te pakken, en door de stuwing vanuit de opdracht werd ik extra gedreven om de outdoor workshops in de winterschool vorm te geven. De combinatie van studie en bestaande werkzaamheden werd in de opdracht optimaal verweven. Dat maakt het hele concept van de opdracht en uitwerking nog tastbaarder, en motiveert enorm om er een mooi product van te maken. Voor mij persoonlijk zelfs, en hopelijk voor de studenten ook, een feestje…

 

 

“Hij die van praktijk houdt zonder theorie is als een zeeman zonder roer en kompas, en nooit weet waar hij zal stranden.”

 

- Leonardo da Vinci

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved