Grondslagen van Pedagogiek

Jan Willem Herder

Grondslagen van Pedagogiek

Visie in Ontwikkeling

 

In het eerste document beschrijf ik mijn pedagogische visie. Een visie in ontwikkeling, zoals ook leren altijd in beweging is. Dat maakt tegelijkertijd dat ook dit document een tijdsgebonden reflectie is van mijn huidige opvattingen en inzichten in mijn beroepstaak binnen het beroepsonderwijs.

 

Het 2e document stelde ik samen ter verduidelijking van mijn rol als outdoor docent in een kenmerkende outdoor onderwijs setting, tijdens de winterschool praktijkweek voor de opleiding Sport, Gezondheid en Management in januari 2014.

 

Ik ben werkzaam bij het instituut voor Sportstudies, verbonden aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen dit instituut worden een management- en een docentopleiding aangeboden, beide gericht op sport. Als docent van deze opleidingen geef ik vorm aan outdoor (sport) onderwijs.

 

Outdoor Educatie kent talloze definities. Outdoor kan het doel op zich zijn, als ook een middel om bewustzijn te genereren of bijvoorbeeld overstijgende (psycho-) sociale processen voor individu of groep te analyseren, katalyseren of versterken. Termen die vanuit verschillende invalshoeken, situaties en motieven worden gekoppeld aan het pluriforme begrip van outdoor zijn onder andere natuur, beleving, ervaring, onderzoeken, avontuur, uitdaging, out of the box, het “buiten zijn”. Algemene Outdoor thema’s leggen een nadruk op directe, “out-of-doors” ervaringen voor persoonlijke, sociale, educatieve, therapeutische en omgevings doelen (Neill, 2008). In de educatieve setting van Outdoor daag ik studenten uit zich te ontwikkelen als kenniswerker in de sport.

 

Middels de master-opleiding Pedagogiek kan ik me verder ontwikkelen en richten op de achtergronden van mijn pedagogische visie. In dit document beschrijf ik mijn eigen visie, gerelateerd aan mijn eigen onderwijs omgeving en verdere achtergrond.

 

 

 

* Neill, J. (2008). Enhancing life effectiveness: The impacts of outdoor education programs. University of Western Sydney, NSW, Australia, Faculty of Education.

 

 

document 1: Visie in Ontwikkeling

document 2: Winterschool

Groei

 

In de huidige onderwijsontwikkeling spelen, door vaak geldelijke beperkingen, organisatorische factoren een beperkende rol. Dit resulteert onder andere in een toenemende werkdruk en taakdichtheid van docenten en overige medewerkers, ook binnen ons instituut. De motivatie om toch het beste (pedagogische) beentje voor te zetten komt gelukkig nog altijd voort uit de door passie gedreven harten van de meeste medewerkers. Voortschrijdend inzicht in onderwijs en –ontwikkeling is daarbij cruciaal. Daarin heb ikzelf nog genoeg te ontdekken, maar voel me gesterkt door mijn huidige koers op de pedagogische verdieping. In de afgelopen jaren heb ik een aantal keren een tussenstand kunnen opmaken ten aanzien van mijn eigen visie. Tijdens mijn initiële opleiding, tijdens de PDB cursus en ook nu weer word ik er toe aangezet om die visie in ontwikkeling te ijken met mijn omgeving, en op papier te expliciteren. Dat vind ik moeilijk, maar het helpt me wederom om meer richting en verdieping te geven aan mijn persoon, en rol als docent.

 

Copyright © Jan Willem Herder 2012 - 2015 All Rights Reserved